Investigació

La Fundació Puigvert té com a objectiu fundacional aprofundir en el coneixement, l'expansió i el perfeccionament de les ciències mèdiques que s'encarreguen de l'estudi i el tractament de les patologies i les disfuncions del sistema urinari, i també les de l'aparell genital masculí. Per això, la seva activitat se centra en el desenvolupament de les especialitats d'urologia, nefrologia i andrologia, i inclou aspectes assistencials, de docència, de formació i de recerca.

En el pla estratègic per als propers anys, la investigació és un pilar cabdal. L'activitat investigadora, a més d'aportar millores en l'assistència i avenços en el coneixement, és font de prestigi per a les institucions i els seus professionals. La Fundació aposta per ser un centre de prestigi, capdavanter a l'àmbit local, nacional i internacional.

Els darrers anys, la Institució ha apostat per la investigació clínica translacional, i també en la bàsica, amb aplicació directa a la clínica. L'objectiu final és millorar el diagnòstic, el maneig i el tractament dels nostres pacients.

La participació en projectes de finançament públic i privat ha augmentat com també les col·laboracions amb altres centres nacionals i estrangers; tot amb un clar objectiu: ser capdavanters en les especialitats que ens ocupen.

La Fundació, a més, forma part de l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 08:00 a 20:00h i divendres de 08:00 a 18:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Sol·licitud consultes Reproduccció Assistida Servei Català de la Salut
93 416 97 00 extensió 4605 (De dilluns a dijous de 10h a 12h)

Notícies

Esdeveniments