Línies d'investigació

Servei d'Urologia

El Servei d'Urologia és un referent en l'àmbit assistencial, amb un nombre molt elevat de pacients atesos. El gran nombre de malalts ingressats i controlats en les diferents unitats (urooncologia, litiasi renal, uropediatria i urodinàmia) permet que s'hi puguin portar a terme investigacions de rellevància clínica. Les tres línies d'investigació en urologia i en què es treballa actualment són:

1. Enginyeria tissular: aplicació en oncologia urològica i en malformacions congènites urogenitals

En relació a l’enginyeria tissular, des de 2002-2003, l'equip d’Uropediatria ha treballat gràcies a fons institucionals i ajudes de la Fundació per a la Investigació en Urologia en l'àmbit de la reconstrucció vesical, i amb resultats molt esperançadors. Inicialment es va aconseguir el cultiu cel·lular de múscul llis vesical a partir de biòpsies vesicals, i l'any 2009 es va aconseguir el creixement d'uroteli. Properament, s'iniciarà la fase de transferència a matrius acel·lulars. L'objectiu final d'aquesta línia té una elevada transcendència clínica, ja que preveu l'obtenció d'òrgans que es poden utilitzar en la reconstrucció genitourinària, sobretot en l'àmbit de la uropediatria.

2. Noves tecnologies (tècniques quirúrgiques i productes sanitaris): aplicació en oncologia urològica, patologia benigna urogenital (incontinència, hiperplàsia benigna de pròstata, litiasi, etc.)

La Fundació Puigvert és un centre de referència en el tractament de la patologia urològica. En aquest sentit, s'hi porten a terme un gran nombre d'estudis (tant de propis com de promoguts per la indústria farmacèutica), destinats a discernir les millors tècniques diagnòstiques i de tractament de les diferents patologies. Tots aquests estudis tenen una clara aplicació clínica, i ens permeten continuar sent capdavanters com a líders d’opinió en l'àmbit nacional i internacional.

3. Genètica (marcadors diagnòstics i pronòstic): aplicació en oncologia urològica

El 2003, es va posar en marxa el Laboratori de Biologia Molecular de la nostra institució. Des d'un inici s'ha treballat en la recerca de marcadors diagnòstics i pronòstic de les neoplàsies urogenitals. Aquesta línia de recerca ha donat com a resultat l'obtenció d'una patent en estudi diagnòstic de càncer de bufeta. Actualment es treballa en la patologia prostàtica. A banda dels treballs propis, es col·labora de manera conjunta amb altres centres i amb laboratoris de biotecnologia, en la identificació de nous marcadors, tant en diagnòstic en sang, com en orina i teixit, que aportin un benefici en el tractament del pacient oncològic.

Servei de Nefrologia

La característica fonamental del grup és que combina investigadors clínics amb investigadors bàsics, la qual cosa assegura la transferència de coneixements i permet un dels principals objectius del grup, dur a terme una investigació aplicada a les malalties renals. Les línies de treball principals són: proteòmica aplicada a la nefrologia, malalties renals hereditàries, malalties glomerulars, trasplantament renal i malaltia renal crònica i risc cardiovascular.

El Servei de Nefrologia és un grup clínic associat de la RedinRen, grup de recerca de l'IBB Sant Pau i està reconegut com a grup consolidat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. La seva producció es reflecteix en el gran nombre de publicacions resultants del seu treball, possible en gran mesura gràcies al finançament públic dels seus projectes.

Els nostres professionals tenen un clar perfil investigador. Actualment, al nostre centre es porten a terme un bon nombre d'estudis (assaigs clínics, estudis postautorització, epidemiològics, etc.), en els quals participen activament, fins i tot des de la fase de disseny. Cada cop més es demana la participació del centre en assaigs clínics de fases més precoces del desenvolupament de noves molècules (fase I i II) en diferents patologies (trasplantament renal, etc.).

 

Servei d'Andrologia

Dins el Pla estratègic de la Fundació s'hi inclouen les línies estratègiques d'investigació en Andrologia amb un vessant clínic i un de bàsic orientat a la clínica (translacional).

En investigació bàsica, actualment ja es treballa en dues grans línies: la infertilitat i el diagnòstic genètic preimplantacional i la disfunció sexual masculina. La importància d'avançar en el coneixement bàsic en aquestes dues línies és clara.

La infertilitat masculina és una patologia complexa, en el sentit que la seva patogènia i evolució depenen de la combinació de característiques constitucionals (genètiques) i d'altres factors més fàcilment detectables mitjançant diagnòstic clínic (patologies diverses, etc.).

Tot i que s'hi fa un estudi clínic exhaustiu, aproximadament la meitat dels casos no tenen una causa coneguda en l'actualitat (infertilitat idiopàtica). Es creu, per tant, que el futur de la investigació en andrologia reproductiva, a curt i mitjà termini, és millorar el coneixement de les bases genètiques de la infertilitat.

El diagnòstic genètic preimplantacional permet la selecció d'embrions lliures de malaltia en base al seu ADN en pacients sotmesos a fecundació in vitro. És del tot evident que la investigació adreçada a millorar les tècniques per al diagnòstic és imprescindible per poder diagnosticar patologies de base genètica actualment indetectables i incrementar el percentatge d'èxit de transferència d'embrions i naixements de parelles infèrtils.

La disfunció erèctil és una malaltia molt prevalent (els resultats d'un estudi epidemiològic fet a Espanya l'any 2001, en va situar la prevalença al voltant del 15% en homes que tenien entre 25 i 70 anys) i és la principal causa de consulta al nostre Servei d'Andrologia. Com a centre de referència, és vital aprofundir en la investigació dels mecanismes pels quals diferents situacions ocasionen lesió endotelial i disfunció erèctil, per investigar noves estratègies d'abordatge dels pacients afectats.

Dins de la investigació bàsica desenvolupada en la línia de la infertilitat i el diagnòstic genètic preimplantacional, el Servei d'Andrologia desenvolupa projectes propis, i des de fa anys col·labora amb altres institucions (per exemple amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb l'IDIBELL), estudis que tenen una gran transcendència i una aplicació a la clínica immediata.

En disfunció sexual masculina, s'ha iniciat una nova línia posant a punt un model animal de disfunció erèctil (model de lesió del nervi cavernós en rata). La Fundació Puigvert és un dels quatre centres d'arreu del món que s'especialitzarà en la realització d'investigacions sobre els mecanismes de lesió endotelial i disfunció erèctil produïda per diferents situacions, substàncies i/o cirurgies. L'objectiu és identificar estratègies per prevenir l'aparició d'aquesta malaltia i traslladar-ne els resultats a investigació amb humans amb un clar objectiu clínic.

La investigació clínica en Andrologia, cada cop més important, té una llarga tradició a la Fundació Puigvert. La participació en estudis multicèntrics epidemiològics, assaigs clínics, etc. amb la inclusió de gran volum de pacients, reflecteix que la Fundació és un centre de referència en el tractament de malalts amb disfuncions de l'aparell genital masculí.

Altres Serveis

Els altres Serveis de la Fundació (Anestesiologia, Radiologia, Psicologia Clínica, Laboratoris i Infermeria) tenen projectes propis dins d'aquestes línies d'investigació i col·laboren estretament en molts dels projectes dels Serveis d'Urologia, Nefrologia i Andrologia.

 

Notícies

Esdeveniments