Presentació i guia de la Fundació

La Fundació Puigvert és una entitat privada sense ànim de lucre, l'objecte de la qual és aprofundir en el coneixement, l'expansió i el perfeccionament de les ciències mèdiques que s'ocupen de l'estudi i el tractament de les patologies i disfuncions del sistema urinari i de l'aparell genital masculí. Per això l'activitat de la Fundació Puigvert se centra en el desenvolupament de les especialitats d'urologia, nefrologia i andrologia, inclosos els seus aspectes assistencials, de docència i formació, d'investigació i de divulgació científica.

Domiciliada a Barcelona (C. Cartagena, 340-350), la Fundació Puigvert està situada en el recinte de l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb el qual constitueix un conjunt hospitalari, general i universitari. Ambdues entitats disposen de personalitat jurídica pròpia, i cadascuna té plena autonomia organitzativa i de gestió.

Malgrat que, com s'ha dit, les especialitats mèdiques objecte de la Institució són la urologia, la nefrologia i l'andrologia, la Fundació desenvolupa també altres especialitats complementàries: psicologia clínica, anestèsia i reanimació, radiologia i laboratoris. Això amb el propòsit d’assolir una visió multidisciplinària de les patologies i les disfuncions que s'hi estudien i s'hi tracten.

 

Notícies

Esdeveniments