Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)

La Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3) té com a objectiu la millora  de l’atenció de la salut dels pacients. Aquesta plataforma permet l'accés i la consulta de forma immediata, segura i confidencial de la informació disponible sobre els pacients tractats en el diferents centres sanitaris de Catalunya.
 
L' HC3 és una eina que agrupa el conjunt d’informació clínica rellevant d'un pacient al llarg del seu procés assistencial i permet l'accés de manera organitzada als professionals assistencials. Només podran accedir aquells professionals dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial que formen part de l’assistència del pacient. Els beneficis que l' HC3 ofereix són molts tant per al ciutadà com per als professionals sanitaris. Entre ells destaquen: 
 
Disminueix la duplicació de les proves diagnòstiques.
Apropa als diferents professionals independentment de la seva ubicació geogràfica.
Proporciona informació actualitzada i rellevant que afavoreix la presa de decisions a l’hora de fer el diagnòstic i tractament dels pacients.
Afavoreix la continuïtat entre els diferents nivells assistencials.
Millora la coordinació entre els diferents professionals que atenen als pacients.
 
Des de l’1 de Octubre de 2013 la Fundació Puigvert forma part de la xarxa d’hospitals que publiquen informació a l' HC3. 
Els pacients que ho desitgin podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició d’aquestes dades en l’HC3 a través de l’Oficina Tècnica d’Escolta al Client de la Fundació Puigvert, al carrer Cartagena 340-350 de Barcelona.
 

Notícies

Esdeveniments