Valors en l'atenció

“Proporcionar assistència integral, efectiva i humana”. Aquesta és la primera frase de la nostra missió. A la Fundació Puigvert, hi atenem de manera integral les patologies i disfuncions uronefroandrològiques, tant des d’un vessant tècnic com personal, i ens esforcem per mantenir la màxima qualitat en l’atenció als malalts i a les seves famílies i acompanyants.

Segons l'últim estudi fet pel CatSalut: “Enquesta d'atenció hospitalària: hospitalització d'aguts”, el 90% dels enquestats, si els calgués, voldrien tornar a ser atesos a la Fundació Puigvert.

“Oferir un alt nivell de cura i suport” és part de la nostra filosofia. El Departament d'Infermeria de la Fundació es basa en el model conceptual de Virgínia Henderson, que entén la persona com un ésser biopsicosocial i cultural. Entenem que la funció bàsica de l'equip d’infermeria és ajudar a aconseguir la independència o satisfacció de les necessitats que es reconeguin alterades, i que el malalt realitzaria sense ajuda, si tingués la força, la voluntat o els coneixements necessaris. Això, precisament, fa tan important la nostra filosofia, ja que, dins de totes aquestes qualitats tècniques imprescindibles, el que ens fa realment especials és la nostra qualitat humana.

Entenem la cura del malalt com un acte personalitzat, en el qual es té en compte la persona com a única, i des d'una visió biopsicosocial i cultural (patologia, necessitats, sensibilitat, emocions, vivències, peculiaritats, costums...).

 

Notícies

Esdeveniments