Trasplantament renal

La Fundació Puigvert té una àmplia experiència en trasplantament renal, tant pel que fa en els seus programes de donant viu com de cadàver. Els prop de 2.500 trasplantaments renals fets els darrers 38 anys així ho testifiquen. Al 2011 la Fundació va ser el primer centre a Europa a dur a terme una cadena de trasplantament renal amb donant bon samarità.

La Fundació Puigvert està acreditada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la realització de trasplantaments renals provinents tant de donant cadàver com de donant viu -tant trasplantaments creuats com trasplantaments en cadena-, i per a la realització de les corresponents extraccions d'òrgans. Aquesta autorització es renova en períodes quadriennals. La Fundació és també un centre de referència en l'àmbit de l'Estat espanyol per a aquestes activitats.

La supervivència actuarial del pacient en l'actualitat és del 94,6%, i la de l'empelt del 91,3%.

Supervivència de l'empelt en el període 2008-2019

  • Supervivència al 1r any:    87,5%
  • Supervivència al 3r any:    79,2%
  • Supervivència al 5è any:    70,2%
  • Supervivència al 10è any:  51,2%

Registre de Malalts Renals de Catalunya - Informe de centres: TRASPLANTAMENTS - Any 2019

El programa de trasplantament renal de donant viu ha rebut un fort impuls en el nostre centre, arran de l'escassetat d'òrgans procedents de cadàver i de la implantació de la nefrectomia via laparoscòpica com a mitjà d'obtenció d'òrgans a partir de donant viu. La seva baixa morbimortalitat, la necessitat inferior de transfusions en el donant i la seva estada hospitalària més curta han fet que el nostre equip de trasplantament la vegi com a una clara alternativa a la donació de cadàver. Els resultats d'aquest programa de donant viu també són millors que els ja bons de donant cadàver.

La Fundació Puigvert és un centre privat que presenta dos tipus d’assistència, una de caràcter públic al seu hospital, i l'altre de caràcter privat, a la Clínica.

Dins de l'activitat privada de la Clínica hi ha el programa de trasplantament renal de donant viu per a persones que no poden accedir al Sistema Públic Espanyol, especialment pacients estrangers, que, per diversos motius, no puguin afiliar-se a la Sanitat pública, als quals s'adreça la possibilitat d'optar a un trasplantament renal de donant viu mitjançant nefrectomia del donant per via laparoscòpica al nostre centre. Si el pacient té un donant compatible i amb les condicions requerides per la legislació actual, cal que el seu nefròleg habitual contacti amb la Unitat de Trasplantament Renal del Servei de Nefrologia, amb la finalitat d'estudiar la viabilitat de l'esmentat trasplantament. Una vegada comprovada, i després d'un període prudent de seguiment a la Fundació Puigvert (aproximadament un mes sense complicacions) el nefròleg que tractava habitualment el pacient es farà càrrec del seu seguiment. Qualsevol problema pot ser consultat via telemàtica a la nostra Unitat de Trasplantament Renal.

Entre els avantatges del programa destaca l'àmplia experiència dels equips assistencials de la Fundació i la utilització de les tècniques terapèutiques més modernes.

 

 

 

Notícies

Esdeveniments